Co robimy - nasze usługi
Kontakt
O nas
informatyka, monitoring, certyfikaty energetyczne
fachowe usługi w rozsądnej cenie
Certyfikaty energetyczne
Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
 
Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.
 
Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego.
Zobowiązania państw członkowskich Unii  Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane.

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).

Po sporządzeniu Świadectwa Energetycznego będą Państwo znali:

  • ilość energii potrzebnej na ogrzewanie budynku,
  • ilość energii potrzebnej na wentylację,
  • ilość energii potrzebnej na podgrzanie ciepłej wody,
  • współczynnik sprawności energetycznej budynku,

Po co świadectwa energetyczne?

Przy kupnie nieruchomości, nabywca będzie znał jakość energetyczną budynku, a tym samym będzie mógł przewidzieć koszty ekspoatacyjne nieruchomości, stanowiące często niebagatelną kwotę.
W sensie ogólnym, w Polsce przybędzie domów i mieszkań o lepszym standardzie cieplnym – tańszych w eksploatacji, lepiej chronionych przed wilgocią i zagrzybieniem. Wszystko dzięki świadectwom energetycznym.


Obowiązkowi certyfikacji nie podlegają jedynie budynki:

1. podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3. przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4. niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
5. przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok);
6. mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7. wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.     
Świadectwa wykonujemy dla obiektów aktualnie oddawanych do użytkowania, jak i wprowadzanych do obrotu na wtórnym rynku nieruchomości (wynajem, sprzedaż).
     Wykonujemy je również dla budynków, które w wyniku przebudowy lub remontu zmieniły swoją charakterystykę energetyczną.

 

KONSULTING ENERGETYCZNY 

Usługa skierowana jest głównie dla inwestorów, których budowy są na etapie planowania i projektowania. 
Przeprowadzamy analizę głównych czynników wpływających na ostateczną wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię, dla konkretnego projektu. Przedstawiamy opracowanie zawierające analizę ewentualnych zmian w technologii budowy bądź w zainstalowanej infrastrukturze, wraz z ich wpływem na ostateczną wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię.
Pozwala to sprawdzić, czy projekt pod względem energetycznym jest zgodny z założeniami inwestora i ewentualnie dokonać niezbędnych poprawek. Znacznie łatwiej i taniej jest to zrobić na etapie projektowania, niż w czasie budowy, lub co gorsza po jej zakończeniu

 

 
Certyfikaty energetyczne
Co robimy - nasze usługiKontaktO nas